Podstrona: Nominacja profesorska dr. hab. inż. Andrzeja Kawalca / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nominacja profesorska dr. hab. inż. Andrzeja Kawalca

2020-10-26 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Nauka
Nominacja profesorska dr. hab. inż. Andrzeja Kawalca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Andrzejowi Kawalcowi, pracownikowi Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kawalec ukończył studia magisterskie na kierunku mechanika, specjalność „lotnictwo” na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w 1983 r. W latach 1983–1991 pracował w WSK „PZL–Rzeszów” (obecnie Pratt & Whitney Rzeszów S.A.), rozpoczynając od badań przepływowych silników lotniczych, po wdrażanie komputerowych metod wspomagania prac inżynierskich w konstrukcji i technologii jako kierownik Sekcji Automatyzacji Prac Inżynierskich. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalność „lotnictwo” uzyskał na Wydziale Mechanicznym Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego w 1988 r., na podstawie wyników badań naukowych podsumowanych w rozprawie doktorskiej pt. Randomizowane metody stabilnej identyfikacji aerodynamicznych charakterystyk samolotów lotnictwa cywilnego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w 2007 r., na podstawie opublikowanych wyników badań naukowych i rozprawy habilitacyjnej pt. Computer Aided Synthesis and Modelling of Modified Helical Gear Transmissions with Finite Element Analysis. W latach 1991–2007 pracował na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji na stanowisku adiunkta, a od 2007 r. na stanowisku profesora PRz.

Pracował naukowo również w Labor für Struktur- und Schwingungsanalyse, Fachbereich Maschinenbau, Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) oraz w Department of Mathematical Sciences, School of Computing Sciences, De Montfort University w Leicester (Wielka Brytania). Ponadto realizował badania podczas krótkich staży naukowych w Department of Mechanical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London oraz w Department of Engineering and Computing, Faculty of Engineering, Environment and Computing, Coventry University (Wielka Brytania). Od wielu lat współpracuje z Dublin Institute of Technology (Irlandia).

Jest autorem dwóch monografii naukowych dotyczących metod numerycznych i ich zastosowania w inżynierii mechanicznej oraz współautorem monografii pt. Kształtowanie metali lekkich (WN PWN, 2012). Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 90 artykułów w periodykach krajowych i zagranicznych, w tym m.in. „Transactions of the ASME Journal of Mechanical Design”, „Proceedings of the IME Jourmal of Manufacturing Engineeering”, „Measurement”, „Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences”, „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „The Archive of Mechanical Engineering, „Precision Engineering”. Prowadzi badania naukowe i dydaktykę w zakresie metod numerycznych, modelowania komputerowego, metody elementów skończonych, systemów wspomagania prac inżynierskich, współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle lotniczym.

Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Był kierownikiem jednego projektu NCN, kierownikiem zadania w projekcie NCBiR oraz wykonawcą zadań w projekcie KBN w zakresie nauk podstawowych i technicznych. Kierował projektem badawczym zleconym przez przemysł lotniczy. Jest zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry naukowej na różnych poziomach. Był promotorem w trzech obronionych przewodach doktorskich – dwa z uczelni (obronione z wyróżnieniem) i jeden z przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie jest promotorem w jednym przewodzie doktorskim oraz opiekunem naukowym dwóch doktorantów – z uczelni i z przemysłu lotniczego. Był recenzentem w trzech przewodach habilitacyjnych i członkiem komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych oraz recenzentem w ośmiu przewodach doktorskich. Był promotorem 33 prac inżynierskich i ponad 20 prac magisterskich.

Zorganizował pierwsze na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz laboratorium systemów CAD/CAM/CAE, w którym przez wiele lat prowadził badania naukowe i dydaktykę. Miał znaczący wkład w organizację i wieloletnią realizację European Mechanical Engineering Studies na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Przez kilka lat pełnił funkcję kierownika tych studiów.

Był współorganizatorem czterech międzynarodowych konferencji naukowych. Od wielu lat jest członkiem Program Committee of Danube Adria Association for Automation & Manufacturing (DAAAM) International z siedzibą w Wiedniu oraz członkiem Komitetu Naukowego International Scientific Conference „Coordinate Measuring Technique”, Komitetu Naukowego „Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej” oraz Komitetu Naukowego „Szkoły Obróbki Skrawaniem”. W latach 2010–2012 był redaktorem działowym czasopisma „Mechanik” w dziale CAD/CAM, MES, informatyka. Za osiągnięcia naukowe otrzymał trzy nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję